Vughterweg 47 's-Hertogenbosch
Vughterweg 47 's-Hertogenbosch

Op de locatie van de voormalige Marechausseekazerne en het Officiershotel werd een kantoorgebouw ontwikkeld met een oppervlakte van circa 6.500 m² BVO, voorzien van ondergrondse parkeergarage.

De Bossche Poort bevindt zich op een beeldbepalende plek, aan de rand van de oude vestigingsstad. Met de gemeentelijke instanties werd daarom in nauw overleg een nieuw bestemmingsplan geformuleerd, teneinde deze historische locatie op passende wijze te bebouwen. Met het ontwerp van drie “torens” met tussenbeuken is dan ook recht gedaan aan het voormalige fort Isabella wat eens op deze locatie prijkte.

Locatie

Specificaties

Type: Kantoor 6.500 m²
Bouwjaar: 2002 
Locatie: 's-Hertogenbosch, Vughterweg