Stamhuis Schijndel
Stamhuis Schijndel

Op een inbreidingslocatie tussen de Boschweg en de Meijgraaf te Schijndel is het gedifferentieerde woonproject Stamhuis gerealiseerd. Het project telde in totaal 39 wooneenheden en een oppervlakte van ruim 1.7 hectare.

Een representatieve en tijdloze architectuur sluit naadloos aan op de omgeving. De verschillende woningen in het plan laten onderling genoeg afwisseling zien. Daarom is ervoor gekozen om de traditionelere woningtypen zoals de meerkappers te voorzien van een pannendak, terwijl de patiowoningen en de appartementen een plat dak hebben gekregen. Woonkwaliteit is op stedenbouwkundig terrein bereikt middels het toepassen van ruime voortuinen, afwisselende woontypen, maar ook door het toepassen van veel parkeerplaatsen op eigen terrein en van openbaar groen langs de ontsluitingsweg tussen de Boschweg en de Mandelalaan.

Locatie

Specificaties

Type:  12 twee-onder-een-kap woningen
  8 patio’s
  5 eengezinswoningen
  12 huurappartementen
Oplevering in:  2009