Skip to content
Built-to-Build-The-Wall-2

Over Ons

Built to Build.Denken, durven, doen.

Built to Build belegt in en realiseert voor eigen rekening en risico grootschalige vastgoedprojecten; hoogwaardig, onderscheidend en duurzaam. Voor alle ‘stakeholders’. Creatief, constructief en realistisch. Van eerste idee tot uiteindelijk rendement. Dit is het perspectief van waaruit wij denken, durven en doen.

Als de situatie er om vraagt, gaan we door waar anderen stoppen. Intuïtief en rationeel tegelijk. Wij beleggen in en (her-)ontwikkelen onder meer logistieke centra, utiliteitsobjecten, multifunctionele bedrijfspanden, kantoren, winkels en woningen.

Denken. Intuïtief, rationeel en weloverwogen

De vastgoedwereld biedt veel uitdagingen en kansen. We kiezen onze richting per project uiteindelijk weloverwogen, maar altijd gebaseerd op een gezonde combinatie van intuïtie en ratio. Dit geldt ook als we onvermoede kansen zien. Zo spelen we tijdig in op mogelijkheden in de markt. En daarmee op toekomstige ontwikkelingen.

Durven. Visie is de basis voor veelbelovende ontwikkeling

Gevoel is een goede raadgever. Bij Built to Build durven we zaken aan te pakken. De toekomst biedt kansen, maar is tegelijk ook onvoorspelbaar. Toch is er meer te sturen dan op het eerste gezicht lijkt. Ons credo: plannen moeten veelbelovend zijn en er moet een realistische visie aan ten grondslag liggen. We zoeken naar de balans tussen rationele afweging en intuïtieve durf.

Doen. Daadkracht

Daadkracht is uiteindelijk waar het om gaat. Op gevoel, doelgericht en goed doordacht. Op basis van een gedegen inschatting van het toekomstperspectief van een ontwikkeling. En een heldere visie hoe hierop in te spelen. De lijst van gezonde beleggingen en de gerealiseerde projecten laat zien waar deze daadkracht toe kan leiden.

Meer dan 40 jaar ervaring

Built to Build -al meer dan 40 jaar thuis in Nederland- is compact georganiseerd. Met onze solide financiële structuur zorgt dit voor onafhankelijke slagkracht. De markt kent Built to Build als standvastige, snelle beslisser met een gezond renderende projectontwikkeling en vastgoedexploitatie. Strategische aankoop van individueel vastgoed, overname van bestaande portefeuilles en het verwerven van grondposities borgt onze continuïteit.

Door de uitgelezen balans van marktgerichte ontwikkeling en realisatie in combinatie met kwalitatieve beleggingen, biedt Built to Build toekomstige gebruikers het fundament voor optimaal rendement.

Als de situatie er om vraagt, gaan we door waar anderen stoppen. Intuïtief en rationeel tegelijk. Wij beleggen in en (her-)ontwikkelen onder meer logistieke centra, utiliteitsobjecten, multifunctionele bedrijfspanden, kantoren, winkels en woningen.

Goede doelen

Als organisatie vinden wij het van groot belang om terug te geven aan de maatschappij. Dit doen wij door middel van sponsoring en schenkingen aan organisaties of projecten die voornamelijk te maken hebben met het onderwijs, cultuur, armoedebestrijding, jeugdproblematiek en ontwikkeling, natuur, ontwikkeling en gezondheidszorg. Graag laten wij een klein aantal van de organisaties zien die wij vol trots kunnen steunen.